nisfarm.ru

Marketingový komunikační systém

Dobře zavedený systém marketingové komunikace organizace je důležitou podmínkou pro její fungování jako plnohodnotné hospodářské jednotky a také ovlivňuje úspěšnou pozici na trhu. Dopad komunikace v neustále se měnících tržních podmínkách je velmi důležitý, protože trh je naplněn více a více zbožím. Spotřebitelé navíc chtějí uspokojit své rostoucí potřeby a metody hospodářské soutěže, změna ve směru složitosti pomocí složitějších způsobů práce s informacemi.

Chcete-li plánovat výrobu a prodej produktů, měli pozitivní dynamiku, musíte se naučit, jak prodat, vyrábět málo a vytvořit přímý prodejní kanál. S využitím pobídek je nutné zajistit to konkurenční výhodu (rozlišovací vlastnosti) prodávaného zboží byly cílovým kupujícím známy.

Systému marketingové komunikace představuje dva vzájemně propojené cíle: učinit zboží atraktivní a zboží známo. Jaké komunikační kanály by tento systém měl používat?

Komunikační kanály nebo komunikační komplex jsou:

- personální práce v oblasti osobního prodeje;
- reklama;

- způsoby, jak stimulovat prodej;

- vztahy s veřejností.

Práce personálu z hlediska osobního prodeje je komunikace, která představuje osobní a obousměrný kontakt (dialog), jehož cílem je motivovat zákazníka k nákupu akcí, dále prodej není nic jiného než zdroj informací pro výzkum.

Reklama je placená forma jednosměrné masová komunikace, pocházející z určitého zdroje a je přímou nebo nepřímou podporou marketingových aktivit organizace.

Stimulace prodeje doplňuje reklamu a personální práci z hlediska osobního prodeje a zaměřuje se na expanzi a růst objemu prodeje určité zboží.

Veřejné vztahy jsou účelové kroky k vytvoření psychického prostředí vzájemné důvěry a porozumění mezi komoditou a jejími publikem. Cílem komunikace v tomto ohledu není prodej zboží, ale podpora činností v morální rovině.

Kromě těchto tradičních prostředků je třeba zmínit i prostředky přímé komunikace: veletrhy, prodej prostřednictvím katalogů, výstav, telemarketing.

Komunikační kanály by měly fungovat ve spojení, a proto je nutné správně přidělit rozpočet na komunikaci mezi komunikací na základě specifičnosti předávaného zboží a komunikačních úkolů.

Systém marketingové komunikace má dva hlavní prostředky, které mají největší vliv na výsledky prodeje. To je práce zaměstnanců, pokud jde o osobní prodejní a reklamní kanály. S úmyslem využívat tyto kanály je potřeba pochopit, kdy jsou přímé kontakty efektivnější než reklama.

Samozřejmě, osobní prodej je lepší než reklama z hlediska efektivity. Ale výhody reklamy ve své hodnotě. Koneckonců jeden kontakt s publikem prostřednictvím reklamy je mnohokrát levnější než osobní kontakty s potenciálními zákazníky.

Reklama umožňuje krátkou dobu komunikace s velkým počtem zákazníků, zatímco i bestseller je omezen na hodinu. Současně platí, že pokud jde o konkrétní výrobek s úzkým rozsahem spotřebitelů, efektivnost osobního prodeje je nepochybně vyšší.

Systém marketingové komunikace je obousměrný proces. To ovlivňuje potenciální publikum a současně přijímá protikladné informace o očekáváních a reakcích publika. Jednota těchto komponent umožňuje dosáhnout pozitivního účinku prodeje.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné
© 2021 nisfarm.ru