nisfarm.ru

PEST analýza: příklad aplikace

Analýza PEST je jednou z metod marketingové nástroje, který se používá k prozkoumání vnějších faktorů, které ovlivňují činnost společnosti. Je efektivní při vytváření dlouhodobých strategií a plánů.

Příklad analýzy škůdcůAnalýza PEST je zaměřena na studium následujících oblastí:

"P" (politika) je politika;

"E" (ekonomika) - ekonomika;
"S" (společnost) je společnost, sociálních vztahů;

"T" (technologie) - technologické aspekty.

Je také znám jako analýza STEP, ale jeho podstata se z této situace nemění. Mnoho obchodníků rozšiřuje své environmentální studie, které se aplikují na obecnou studijní analýzu dalších oblastí společenské aktivity.

Tento typ výzkumu, na rozdíl od analýzy swot, je zaměřen na studium vnějších faktorů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují činnost společnosti.

Politický rozměr

Analýza PEST pomocí příkladu studie o politické situaci může pomoci včas reagovat na změny legislativní nebo daňové složky v činnostech podniku. Díky obdrženým informacím v co nejkratší době získá společnost konkurenční výhodu a může se soustředit na další důležitější aspekty. Politický aspekt, který je součástí analýzy PEST, jejíž příklad lze vidět pouhým okem, výrazně ovlivňuje činnost každé společnosti.

analýza swotůEkonomický aspekt

Především se zkoumají vnější faktory ekonomického prostředí, které tvoří finanční atmosféru nejen jediného podniku, ale i země jako celku. Ceny za energii, rozpočtový schodek, daňové normy a mnoho dalších věcí - to jsou oblasti, které PEST analýza zkoumá. Příklad jejich vlivu na činnost podniku lze vidět v důsledcích inflace, což vede k odpovídajícím změnám v cenách poskytovaných výrobků nebo služeb.

Sociální rozměr

Analýza PEST, která je příkladem studie o preferencích a očekáváních spotřebitelů, tvoří produktové portfolio společnosti. Behaviorální a kulturní faktory výrazně ovlivňují obchodní aktivity firmy. Například zboží, které je poptávka mezi obyvateli západního regionu, může být zcela negativně akceptováno lidmi arabského světa.

Analýza škůdců podle příkladuTechnologický aspekt

Inovační technologie vždy dávají obrovské množství konkurenční výhodu těch, kteří je vlastní. Z tohoto důvodu je třeba pečlivě sledovat vznik nových technologií v oblasti společnosti. Kromě toho je důležité analyzovat přítomnost nebo možnost vzhledu zboží, které může eliminovat potřebu vyráběných výrobků. Nesprávně provedená analýza PEST (příklad tohoto může být vidět v historii společnosti Kodak) může vést k úplnému zhroucení. Na konci 20. století naznačila společnost, že jejími hlavními konkurenty jsou firmy specializující se na výrobu filmové kamery. Ale v té době již začalo s vývojem digitálních fotoaparátů, které Kodak nevěnoval velkou důležitost. Dnešní trh s digitálními fotografickými zařízeními je nasycen výrobci, mezi něž dříve nevstoupila dříve známá firma.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné
© 2021 nisfarm.ru