nisfarm.ru

Analýza básně Fete `První lilie údolí`

Jeden z nejsmyslnějších ruských textů je Athanasius Feth. On velmi jemně a přesně cítí přírodu, všimne si všech jeho rysů, sotva vnímatelných okamžiků, ke kterým druhá osoba a nevěnovala pozornost by to bylo. Analýza básně Feta umožňuje nejen poznat krásu Ruská příroda, ale také odhalit všestrannost vnitřní svět básník. Všechny autorské básně jsou velmi živé, pestré, plné zvuků. Často často obdarovává neživé předměty s kvalitami živých bytostí, což také ovlivňuje pocity způsobené prací.

Analýza básně FetTéma přírody je hlavním směrem básníka. Analýza Fetových básní objasňuje, jak moc miloval svou rodnou zemi, jak byl citlivý na rostliny a zvířata. Živým příkladem jeho lásky ke světu kolem něj je báseň "První lilie údolí". Toto malé, ale velmi jasné a nezapomenutelné dílo Feta napsal na jaře 1854. Poté se vrátil domů poté, co prošel jarním lesem, a byl ohromen krásou a bohatstvím přírody, které se objevilo až po dlouhé zimě.
Celkem 12 linek, a jak přesně a emočně autor popsal krásu jarní dřevo, jemné slunečný den, krása jemné konvalinky a vznešených lidských citů! Analýza básně Feta ukazuje, jak úspěšně básník zaznamenává nejmenší detaily okolního světa. Po přečtení této práci před vašima očima jednou obrázek krásné lesní mýtině, kde se v některých místech je sníh a přes něj nesměle pokukovat první konvalinek. Autorka tuto květinu nepozvala jen jako předzvěst jara. První sněženky mluvit jen o odchodu zimu, ale lilie otevřeně prohlašují, že na jaře přišel a stal se plnohodnotným milenkou. Obrázek pružiny barvy doplňují jasné slunce a dávají jeho teplé, ale zatím nehořící paprsky.

Analýza básně Feta První lilie údolíAnalýza básně Feta ukazuje, že básník ve své práci usiloval o to, aby nejen poznal krásu okolní přírody, ale i lidské pocity. Na jaře se nejen vzbudí příroda, ale i romantická nálada. Tentokrát je spojena s mládí, silou, radostí, láskou. Autorka proto porovnává jarní konvalinku s mladou dívkou, která se vzdychá z dříve neznámých pocitů. Ona sama se sama nerozumí, ale čeká na nějaké šťastné a radostné změny v jejím životě.

Básník zručně využívá metafory a analýza Fetovy básně "První lilie údolí" to dokazuje znovu. Autor zvláště vytyčuje paralelu mezi jarní květina a mladé dívce, čímž dokazuje, že vše v přírodě je jedno. Období rozkvětu lilie údolí je letní i mládí. Na konci básně je politováníhodné, že čas nikoho nelituje.

Analýza básní FetuFeta analýza báseň nám umožňuje pochopit, co autor požaduje, aby všechny těšit každý okamžik života, spíše než plýtvat ji na zbytečné myšlenky a činy. Koneckonců, každý může být šťastný, stačí se naučit, jak milovat svět kolem vás. Komunikace s přírodou činí člověka mladší a klidnější. Zpěv ptáků, louka mezi lese na jaře kvetoucí konvalinky - to je malé zázraky, které přinášejí obyčejný člověk radost a mír.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné
© 2021 nisfarm.ru