nisfarm.ru

Práva mladistvých

Ochrana práv nezletilých se provádí ve zvláštní objednávce. V mnoha případech legislativa věnuje zvláštní pozornost jejich právnímu postavení. Proč? Především proto, že představitelé této sociální skupiny jsou nejvíce zranitelní různými způsoby. Stát by měl učinit vše, co je možné, aby bylo zajištěno, že dítě je řádně rozvíjeno a negativní dopad na něj byl minimální. Základní práva rodičů a děti jsou registrovány v rodinném zákoníku. Některé z nich jsou obsaženy v zákoníku práce, v různých federálních právech a tak dále.

Práva mladistvých

Kdo je nezletilý? To je ten, který dosáhl věku čtrnácti let, ale ještě nedosáhl věku osmnácti let. Osmnáct let je věk, od kterého jsou lidé v naší zemi uznáváni jako dospělí. V jiných zemích mohou být dospělí uznávána i z jiného věku (například od dvaceti jednoho roku).
Osobní nekomerční práva nezletilé děti jsou četné. Patří sem právo na život, stejně jako rodinné vzdělání. Je to nesmírně důležité, protože je to rodina, která dává maximální morálku, pouze v ní může dítě dosáhnout maximálního úspěchu ve fyzickém a intelektuálním vývoji. Rodiče se musí starat o to, co se děje s dítětem. Nemůžeš jim dát žádného druhu násilí. Co se stane, pokud porušují toto pravidlo? Bude vyroben zbavení rodičovských práv. To je možné pouze u soudu.

Dítě má plné právo svobodně komunikovat s dalšími příbuznými a samozřejmě se svými rodiči. Toto právo, nezletilé neztratí ani tehdy, když se jeho rodiče rozvedou. Dítě má právo vidět některého z rodičů av případě, že žijí v různých státech.

Právo na obhajobu má každé dítě. To se týká ochrany všech práv a oprávněných zájmů. Kdo to dělá? Za prvé, rodiče. V jistých situacích může jako obhájce jednat zákonný zástupce (například opatrovník), opatrovník, státní zástupce. Často jsou práva dítěte obnovována prostřednictvím soudů. Osvobozený mladík může chránit své práva a povinnosti nezávisle.

Práva neplnoletých osob zahrnují právo na ochranu před zneužíváním moci nad nimi, které vykonávají rodiče, stejně jako osoby, které je nahrazují.

Dítě má právo vyjádřit svůj názor. Týká se všech otázek, které nějak ovlivňují jeho zájmy. V určitých situacích může mluvit u soudu a vysvětlovat jeho postoj k určitým otázkám.

Dítě má právo na příjmení, patronymii, jméno. Tyto údaje jsou obvykle zaznamenány v určitých dokumentech po narození.

Tam jsou také vlastnická práva nezletilých. Především je třeba poznamenat, že děti mohou poskytovat nejen rodiče, ale i jiní členové rodiny, ve kterých jsou vychováváni. Penzijní důchody, výživné a jiné peněžní platby, které dítě dělají, přicházejí k dispozici právním rodičům, opatrovníkům a tak dále, ale měly by být vynaloženy na péči o nezletilé.

Mladiství mají právo svobodně disponovat s jejich příjmy, stejně jako darované nebo jinak obdržené majetek. Zaznamenáváme však, že existují omezení.

Ti mladší než 14 let vykonávají samostatně malé transakce v domácnosti, disponují příjmy, vybírají materiály ke studiu a tak dále.

Děti mají právo používat rodinný majetek. To se nevztahuje na všechny jeho typy (například toto právo se nevztahuje na vůz).

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné
© 2021 nisfarm.ru