nisfarm.ru

Složení ve výtvarném umění: základní zákony

Slovo "kompozice" pochází z latiny "compositio", což znamená vázání nebo skládání. Jednoduše řečeno, kompozice je způsob, jak vytvořit obraz, který určuje jeho vnímání divákem. Každá díla výtvarného umění má určitou strukturu, odpovídající jejímu spiknutí.

složení ve výtvarném uměníSložení malby z hlediska technologie - není přesné, protože v každém z posledních školy měly svá vlastní pravidla a techniky budovat obraz. Pokud však analyzujete celou oblast světa výtvarného umění, můžete určit některé objektivní, univerzální zákony, které jsou základem jakékoli tvořivosti. V žádném případě nejsou závislé na individualitách jednotlivých umělců, trendech a školách. Budou nejlépe nazývat zákony složení.

Ideologie
Složení ve výtvarném umění je především zaměřením ideologického principu. Žádný výkres, ať už je to ještě život, nebo dokonce portrét a krajina, není fotografickou kopií modelu. Výběrem různých předmětů a rozhodování o tom, jak přesně je umístit na plátno, umělec se snaží především odrážely jejich vlastní, individuální přístup k výběru scény, svůj vlastní porozumění.

složení v malběJednoduše řečeno, složení ve výtvarném umění podporuje vyjádření toho, co zajímá malíře v modelu, a proč se rozhodl vykreslit to. Bez toho by se obraz stal prostě ruční kopií, ne více. Proto je přítomnost tvůrčího, ideologického návrhu při psaní těžko přeceňována.

S cílem vytvořit skutečné "živé" obrázky, které mají představu o tom, co je složení v čistě technickém výtvarném umění musí umělec mít také srdce, mysli a být schopen myslet nezávisle a hluboce. Jednoduše řečeno, ideologie obrazu není tak ve svém tématu, jako ve vztahu k umělci k ní a dokonce k celému životu obecně.

Analýza a intuice

složení v uměníKaždá umělecká tvořivost vyžaduje, aby mistr měl intuici a schopnost analyzovat. Kompozice maleb psaní, formát, prostředky k realizaci a naladit, aby byly instalovány pouze v procesu intuitivní pohyb od obsahu k formě. Navíc, pouze díky tomu, že se podařilo analyzovat takto vytvořené dílo, může malíř učinit to kompletní. A plodné lze považovat pouze kontrola, což způsobuje, že čaroděj vzestup smysly ho inspirují schopné vyvolat úzkosti a přesné dokončení věcí. Tak umění, počátek, vnímání a konec citu lze vysvětlit pouze podrobnou analýzou.

Integrita

Ideologie, analýza a intuice jsou základními principy, kterými se složení ve výtvarném umění liší. Nicméně takřka první ze svých zákonů lze považovat za integritu konečného produktu. Všechny prvky musí být v určitém vztahu. Ani barva, ani forma nemohou existovat odděleně od sebe. Závažný obraz může být napsán pouze objevením principu zařízení motivu, jeho "kompozičního schématu", harmonie konstrukce vytvořené přírodou.

Všichni umělci směřují k psaní analyzovaných, holistických a dokončených předmětů různými způsoby. Hlavním důvodem je dostupnost schopností a touha je rozvíjet.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné
© 2021 nisfarm.ru