nisfarm.ru

Co vyváží Rusko do Evropy, Číny a USA?

Mnoho lidí si myslí, že Rusko vyváží pouze z nich dřevo, plyn, ropu a deriváty. Ale pokud analyzujeme světový trh, ukázalo se, že Rusko už dlouho není surovinovým přívěsem západního světa. Úzké vztahy s Čínou výrazně zvýšily trh s domácími výrobky. Západ i přes sankce stále kupuje zboží ruské výroby. Samozřejmě, velmi velký podíl zaujímá zboží pro vojenský průmysl, těžké, raketové technologie a přírodní zdroje.

Vývoz dřeva

Nekomerční produkty a služby ruského vývozu v první polovině roku 2017 vzrostly téměř o 20%, což je v porovnání s loňským rokem velký úspěch. Ruská federace plánuje každoročně mezi lety 2017 a 2025 zvýšit vývoz o 7-8%. Pro běžný rok (2018) zatím nejsou k dispozici údaje o obratu, proto v tomto článku přezkoumáme minulé období a podrobně celý trh s cílem posoudit jeho současný stav a pochopit, jaké zboží Rusko vyváželo.

Export zboží v roce 2016 z Ruska do jiných zemí

Vyvážené zboží z Ruské federace v roce 2016 bylo prezentováno jako základní typy veškerého výrobního zboží:

 1. Minerální palivo, ropa a ropné produkty. Látky asfaltových podkladů a minerální vosk činily celkem 47% z celkového množství.
 2. Ostatní, které nebyly označeny typem zboží, obsadily téměř 16%.
 3. Železné kovy činily 4,85%.
 4. Drahé kameny, šperky, kovy, mince, perly přírodního složení a další podobné - 3, 11%.
 5. Zařízení a mechanická zařízení, jaderné reaktory, kotle a jejich komponenty zaujímaly podíl 2,34%.
 6. Všechny druhy zemědělských hnojiv - 2,36%.
 7. Dřevěné uhlí, dřevo a všechny jeho komponenty - 2,29%.
 8. Výrobky vyrobené z hliníku a jeho čistého výrobku činily 2,10%.

Abychom odpověděli na jednu z důležitých otázek, "jaký olej vyvážíme z Ruska", může být snadno potěšen. Stačí se obrátit na oficiální zdroje. Říkají, že olej je produkován výhradně referenčními odrůdami. Proto, po prudkém poklesu ceny ropy, ruské vývozy narazily na některé problémy.

Zásoby ropy rostly, avšak v porovnání s rokem 2014 dosáhl pokles v 55% (v dolarovém měnovém systému). Takové podmínky neumožňují Rusku plně odhalit svůj potenciál v tomto odvětví. Neproduktivní neprodukční vývoz produktů zaujímá 38% celkové hmotnosti. Růst cen ropy bude základem pro snížení dodávek. Ale existují i ​​pozitivní momenty, Rusko může klidně dodat jiné materiály (kromě ropy), protože má obrovský potenciál a příležitosti k dodávkám.

Je nutné studovat všechny možné průmyslové odvětví, aby se dále zvýšil vývoz, aby se maximalizovala jejich pozice ve světě. Pozoruhodnými ukazateli jsou výroba hnojiv. V jakých zemích vyváží Rusko své výrobky:

 1. Spojené státy americké (USA).
 2. Indie.
 3. Ukrajina.
 4. Čína.
 5. Brazílii a mnoha dalších zemích.

Vzhledem k tomu, že Ruská federace zaujímá více než 14% průmyslu, je to jedna z nejdůležitějších osobností. Tento rok má dobré šance na posílení a rozvoj tohoto trhu. Politické neshody nejsou výmluvou pro ukončení spolupráce. Světový trh do značné míry závisí na Ruské federaci.

Vývoz průmyslových výrobků

Vedoucím postavením dnes je výroba různých zařízení, počítačových a mechanických zařízení. Ukrajina, Čína a Kazachstán obdržely zboží z Ruska více než 2,4% všech vývozů. Tyto informace ukazují, že diverzifikace je pro toto odvětví nezbytná. Vyžaduje se v souvislosti se vznikajícími obtížemi při pojišťování rizik. Například, když cena ropy klesla, což také postihlo Kazachstán, postihla složitá krizová situace na Ukrajině. S ohledem na bezpečnost a zachování přátelských vztahů je takové předběžné opatření extrémně nezbytné pro všechny strany transakce.

Ruské zrnoVývoz obilí téměř všechno jde na egyptské a turecké trhy. Ruská moc zaujala přední místo v oblasti vývozu surovin, dosáhla téměř 25 milionů tun obilí v loňském roce. Proto můžete bez obav odpovědět na otázku, „co Rusko vyváží kromě ropy a zemního plynu“, ukazuje seznam všech produktů, které obsahují pestrou škálu produktů, od obilí a konče vojenské techniky.

Je všeobecně uznáváno, že vojenské vybavení zaujímá přední místo v kvalitě, vytrvalosti a vytrvalosti. Proto mnoho zemí s velkým potěšením kupuje zbraně z Ruské federace.

Lékařské vybavení a optika v letech 2017-2018 se dodává v zahraničí, přičemž podíl vývozu se postupně zvyšuje. Toto odvětví bylo zahrnuto do ekonomických priorit státu. Naši konkurenti v této oblasti jsou:

 1. Německo.
 2. Čína.
 3. Indie.
 4. Země SNS.
Vývoz ropy

Stojí za zmínku, že Rusko vyváží zboží vyrobené ve všech průmyslových odvětvích, kde existuje nějaká konkurence. To však nebrání rozvoji ruské produkce na světové scéně. Každá země si vybírá svého dodavatele, takže prodávání zboží není obtížné.

Vyvážené zboží z Ruska také obsahuje anorganickou chemii. Obsahuje:

 1. Plastové.
 2. Papír.
 3. Guma.

Výše uvedené zboží je slibné z hlediska vývozu z Ruské federace. Stojí za zmínku skutečnost, že dodávky nezastaví kvůli konkurenci ani vnějšímu tlaku. Vláda Ruska včas zavedla nejnovější systém vývozu. Mnoho velkých a malých podniků řešilo své problémy na úkor ruského exportního centra, nyní obchodní dům vyhledá zahraniční partnery, které každý výrobce potřebuje.

Export z Ruska do zahraničí, bez započtení plynu a ropy

Mnoho negramotných lidí se zajímá, ale co vyváží Rusko kromě ropy a plynu? Odpověď na tuto otázku je zřejmá. Rusko je obrovská země, ve které se nachází velké množství přírodních zdrojů. Někteří politici obecně akceptují, že bez nákupu plynu a ropy se země bude chudší. Co může být vyvezeno z Ruska? Za tímto účelem je nutné podrobně studovat druhou část článku.

Atomový komplex a jeho vybavení

Jedním z držitelů záznamů při výstavbě jaderných reaktorů je Rosatom. Rusko je hlavním vývozcem jaderných technologií po celém světě. Vše začíná od vývoje a končí uvedením do provozu. A kompletní servis všech zařízení v budoucnu. Export směřuje do zemí SNS:

 1. Bělorusko.
 2. Bangladéš.
 3. Jordánsko.
 4. Slovensko.

Ruské podniky očekávají zvýšení stupnice, uzavírají smlouvy s jinými zeměmi o dodávkách svých zařízení.

Dopravní služby

Ruská společnost GC "Volga-Dnepr" zaujímá přední místo na světové scéně. Pracují jako letečtí dopravci nadměrně těžkého a nadrozměrného nákladu. Za rok je obrat 40 až 45 miliard ruských rublů.

Vesmírná technologie

Naše země je slavná nejen pro letecké a pozemní technologie, ale i pro prostor. Více než jedna miliarda dolarů ročně je ruská pokladna doplňována kvůli dodávce nákladů na oběžnou dráhu, kvalifikovaným odborníkům a družicím.

Vývoz z Ruska do Spojených států amerických

Sankce, které Amerika uložila naší zemi, nebrání pravidelnému vstupu Ruska do země. Podle některých zdrojů vývozy na americký trh rostly pouze navzdory složitým politickým vztahům. Skupina základních produktů, která byla přijata v USA:

 1. Produkty minerálního původu (celkové množství dosahuje 33%).
 2. Kovy a ruda - 32%.
 3. Součásti chemického průmyslu a jeho výrobků jsou 25%.
 4. Drahé kameny a kovy (celkem je o něco více než 4%).
 5. Vozidla (vybavení různých typů) - 55%.
 6. Buničina a výrobky z papíru a dřevo - 1,51%.

Co lze exportovat z Ruské federace, je založeno výhradně vládou naší země. Navzdory krizi a sankcím zůstávají obchodní vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy stále zachovány. Statistiky exportu jsou publikovány a veřejně zobrazeny, nejsou klasifikovány. Je třeba poznamenat, že hnojiva, barevné kovy, jaderné reaktory, mechanické přístroje, odrůda hliníku drahokamů a polodrahokamů, a ještě mnohem více je také zahrnuta do seznamu pro vývoz do Spojených států.

Co je vyváženo z Ruska do Evropy?

V reakci na otázku, „co Rusko vyváží do Evropy“ lze bezpečně dotknout schválení Eurostat (statistický úřad zvláštního Evropské unie, jejich práce je zaměřena na sběr informací ve všech zemích, a její úplné harmonizace).

Vývoz zboží

Řekli, že v prvním čtvrtletí roku 2017 došlo k nárůstu podílu vývozu Ruska o 47%. Američtí a středoevropští konkurenti nebyli schopni vytlačit naši zemi, neboť poptávka po ruských energetických produktech byla obrovská. Seznam současných exportů:

 1. Palivové a energetické produkty.
 2. Výroba ropy a plynu.
 3. Ruské palivo. V podstatě tento výrobek jde do Německa (téměř 16,9%). Proto se cena ropy snižuje, orientace je zaměřena na dohodu o dodávkách plynu do Evropy. Výhoda Ruské federace na trhu s ropou se zvyšuje kvůli všem prodaným krychlům.

Rusko dodává své zboží téměř po celém světě. Které země jsou součástí Evropy a jsou spotřebiteli exportu:

 1. Německo.
 2. Ukrajina.
 3. Polsko.
 4. Itálie.
 5. Francie.
 6. Finsko.

Zbytek zemí má podíl zhruba 20% vývozního indexu Ruské federace. Vyvážené zboží z Ruska zaujímá významnou roli ve světové aréně.

Export z Ruska do Číny

Komoditní vztahy mezi Ruskou federací a Čínou jsou velmi rozmanité. Předpokládá se, že čínský trh je soběstačný, ale není tomu tak. Ekonomika Číny se zvětšila kvůli solventnosti občanů nebeské říše. Proto je zvýšená poptávka poměrně vysoká. Co tedy může být vyvezeno z Ruska do Číny, pokud země potřebuje exportovat naše inovace? Široká nabídka produktů:

 1. Napájení.
 2. Různé modely automobilů.
 3. Šperky a mnoho dalšího.
Ruský plyn

Na čínském trhu vzrostla řada ruských společností. Otevřou se příležitosti bez ohledu na politické rozdíly a nestabilní směnný kurz. To se stává záchrannou linkou pro podniky, které vyvážejí zboží z Ruska. Pro čínského spotřebitele v tomto ekonomickém období jsou potřebné následující dodávky:

 1. Všechny možné produkty pro spotřebu. ČLR má více než jednu miliardu občanů. Tento fakt naznačuje, že potřeba jídla se každým dnem zvyšuje. Tyto výrobky jsou proto pro populaci nesmírně důležité. Zemědělské produkty a zahraniční maso jsou vyváženy do Číny poměrně rychle. Protože je zřejmé, kde Rusko vyváží důležité výrobky pro život. Čína přijímá vývoz z Ruska: sýr, klobásy, med a mnoho dalších produktů. A to navzdory skutečnosti, že taková kuchyně není vhodná pro tuto kulturu.
 2. Výroba alkoholu. Některé čínské komunity otevřou dveře západní "kultuře". A přesněji, jsou očkováni zvyky západní kultury, včetně těch, kteří jsou nezdraví. Rostoucí zájem o používání alkoholických nápojů je stále častější. Existuje mnoho klubů a barů. Široká škála alkoholických výrobků je vyvážena Ruskou federací, což otevírá nové možnosti pro domácí podnikatele a organizace.
 3. Šperky a šperky. Čínská populace se nedávno zajímala o šperky. Objekty luxusu se staly pro ně společné. Ale dobře známé značky si nemohou dovolit Čínskou lidovou republiku, a tak zastaví výběr méně známých výrobců z Ruska. Kvalita není horší než současné ideály. Číňané věří, že ruské šperky mají tři hlavní trumfy: kvalitu materiálu, tradice a exkluzivitu. Proto vývozy z Ruska do Číny (jen takové výrobky) potěší každého.
 4. Smetí. Zdá se, že tento druh exportu pro Rusko je nejneuvěřitelnější, ale ve Středním království se zajímá to, co Rusové poslali na skládku. Byla to Čínská lidová republika, která viděla vyhlídky tímto směrem. Namísto toho mohou být odpadky zpracovány pomocí nejnovějších technologií. Domníváme se, že se současným růstem ekonomiky této země nemusí být jejich zdroje. Proto rádi přijmou i takový výrobek. Vezměte si to za levné v nákupu a výdělečné činnosti pro budoucnost.

V roce 2017 Rusko vyvezlo převážně odpad, který se skládá z plastu a kovového odpadu, odpadního papíru, vadného vybavení, strojů a dalších částí. Tyto materiály se stávají surovinami především pro potřeby výroby. Hmatatelný příjem může přinést takovouto činnost dodnes.

Export železného kovu

Příjmy Spojených států amerických z takového odpadu do Číny dosáhly několika miliard dolarů. Rusko se za toto období nezapočítává na své organizace na zpracování odpadů. Proto naše země nejen doplňuje pokladnu, ale také řeší důležité environmentální problémy.

Výsledky exportu do Číny a světového trhu

Ruské zbraně pro vývoz

Čínská lidová republika je připravena přijmout vše, co exportujeme. Čínská ekonomika to umožňuje, a ruský vývoz je pro ně docela náročný. ČLR je nový strategicky důležitý partner Ruska. Takové závěry byly učiněny kvůli složité politické situaci ve světě. Obchodní partnerství mezi oběma zeměmi trvá více než sedm let.

Spotřebitelská poptávka roste, více než 359 milionů Číňanů je považováno za střední třídu, což naznačuje jejich solventnost. Jedním z nejdůležitějších úkolů je zjednodušit vztahy s hlavními partnery, rychle reagovat na potřeby Čínské lidové republiky a vysoce kvalitní vývozy.

Navzdory složité politické atmosféře mezi zeměmi, Rusko, Spojené státy a Evropa nadále vedou zahraniční obchod. Hlavními požadavky obchodů jsou příznivé komoditní obraty. Při odhalení otázky "co zboží Rusko vyváží" se můžete naučit mnoho nových věcí pro sebe.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné
© 2021 nisfarm.ru